Filosofie en werkwijze

De werkelijke oorzaak van de meeste ziekten is een blokkade, die zich zowel op emotioneel, lichamelijk, mentaal of zelfs spiritueel vlak kan voordoen.


Een emotioneel trauma ontstaat bv door een gebeurtenis die ons zo overweldigt, dat ons lichaam beslist deze overload aan intense emoties te onderdrukken en ons ‘afleidt’ van de kern-ervaring, zodat we de pijn ervan niet meer direct hoeven te ervaren. Op de korte termijn houdt ons dat in stand, maar op lange termijn kan dit erg gaan wegen op onze gezondheid en emotionele weerbaarheid. We worden dan geremd op bepaalde vlakken, gaan dingen vermijden, worden angstig of onverklaarbaar kwaad onder bepaalde omstandigheden.


Wanneer deze zware druk op het lichaam lang aanhoudt, kan dit op een gegeven moment ook onze lichamelijke gezondheid gaan aantasten: we krijgen klachten, die op zich weer andere ongemakken en beperkingen met zich meebrengen. Zo lopen we het risico dat we in een oneindige neerwaartse spiraal terechtkomen, waarbij we het bos door de bomen niet meer zien en de hoop op het herwinnen van de gezondheid stilaan verliezen. En daarmee onze kracht en levenslust.


Een blokkade kan ook werkelijk fysiek ontstaan, bv bij scheve wervel of slechte geheelde breuk. Zulke dingen kunnen bewust of onbewust erg veel druk gaan uitoefenen op het zenuwstelsel of andere organen, die het dan op de duur erg moeilijk gaan krijgen om hun functie nog naar behoren uit te oefenen. Zo kan een cascade ontstaan van slecht functionerende systemen in het lichaam, die dan ook impact hebben op het emotioneel, fysisch of psychisch/neurologisch functioneren. Je relatie met jezelf en anderen en je omgeving kan daar dan ook onder gaan leiden, wat dan isolement kan versterken.


Hoewel de conventionele geneeskunde erg ver staat op bepaalde vlakken, kijk ik toch een beetje argwanend naar het overmatig voorschrijven en gebruik van chemische medicatie om symptomen te bestrijden. Ik ben niet zo voor het blokkeren of vervangen van bepaalde lichamelijke stoffen, aangezien deze onevenwichten versterken op termijn. Eerder wil ik het lichaam helpen ondersteunen met zijn zelfherstellend vermogen, en dit op een zo natuurlijk mogelijke manier, zonder extreme manipulaties of ongezonde bijwerkingen. Voeding en levensstijl aanpassingen spelen een belangrijke rol in je helingsproces, maar deze worden niet ‘opgelegd’, maar gesuggereerd. Je gaat op de duur zelf inzien dat wanneer je anders met dingen omgaat, je echt ongelooflijk veel vooruitgang kan boeken.


Het traject dat we aangaan, is een zoektocht naar de diepere oorzaken van je emotionele of fysieke klachten. We proberen samen een zicht te krijgen op wat er zich echt onderhuids afspeelt en dit kan bv dmv externe, aanvullende bloedonderzoeken, osteopathische of andere medische behandelingen. We bekijken samen je voorgeschiedenis of werken bv met specifieke vragenlijsten.


Wanneer we de dingen al duidelijker gekregen hebben, kunnen we ontgiftingsprotocols opstarten (met supplementen, voedings- en levensstijlaanpassingen) of enkel psycho-emotioneel aan de slag gaan. Het traject kan op de duur erg intens gaan worden en aanvoelen. Maar je kan het zo zien: hoe meer ongemak, hoe zwaarder de onderliggende blokkade, hoe beter je je gaat voelen als het eenmaal achter de rug is. Natuurlijk ben ik daar om je daarbij te ondersteunen, het is niet de bedoeling dat je hier alleen mee hoeft om te gaan. Maar vanuit mijn ervaring kan ik je met de hand om mijn hart zeggen dat het werkelijk de moeite waard is om doorheen de processen heen te gaan. Ik heb geen weet van mensen die het traject hebben doorlopen en daarna terug willen naar hun vorige gevoelstoestand. Elke stap brengt je dichter bij jezelf, waardoor je je eigen geluk op de duur terug kan gaan delen.